Wspólnoty Mieszkaniowe
Wspólnoty Mieszkaniowe
O nas
O nas
Kontakt
Kontakt
Świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego, oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - uprawnienia nr MI/ŚE/351/2009 - Jarosław Miech
Świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego, oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - uprawnienia nr MI/ŚE/351/2009 - Jarosław Miech


Szanowni Państwo


Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiące samodzielne całości techniczno-użytkowe.

Zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego z dnia 19 września 2008 r. sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe od 1 stycznia 2009 r. dla każdego budynku:
  • oddawanego do użytkowania
  • zbywanego
  • wynajmowanego
W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku.


Z poważaniem

Jarosław Miech
uprawnienia nr MI/ŚE/351/2009


Świadectwo charakterystyki energetycznej
Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
© 2001-2024 miech.euCentrum Obsługi Nieruchomości Jarosław Zenon Miech - Zielona Góra, Chopina 21tel./faks: +48 (68) 325 56 85