Wspólnoty Mieszkaniowe
Wspólnoty Mieszkaniowe
O nas
O nas
Kontakt
Kontakt
Świadectwo nadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości nr 12326 - Jarosław Miech
Certyfikat ubezpieczeniowy zarządcy - Jarosław Miech
Członek Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości
Stowarzyszony w Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości


Szanowni Państwo


Zarządzaniem nieruchomościami zajmujemy się od chwili powstania naszej firmy. Mamy w tej dziedzinie duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje potwierdzone państwowymi licencjami i odbytymi szkoleniami.

Oferujemy zarządzanie spełniające wszystkie wymogi prawa oraz pełną kontrolę właścicieli nad czynnościami i kosztami zarządu.

Naszym celem jest stałe szukanie oszczędności w wydatkach związanych z utrzymaniem części wspólnych, szczególną uwagę zwracamy na zachowanie czystości w budynku i w jego otoczeniu, a także zachowanie dobrego stanu technicznego wszystkich elementów nieruchomości.

Oferujemy możliwość rozliczania zaliczkowego albo według rzeczywistych kosztów danego miesiąca.

Zakres naszych czynności wykonywanych w ramach zarządzania uzgadniamy indywidualnie ze zlecającym, może on zawierać między innymi:
 • przygotowywanie materiałów na zebrania wspólnoty: informacji, projektów uchwał i sprawozdań
 • opracowywanie projektu rocznego planu gospodarczego
 • tworzenie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością
 • proponowanie miesięcznych zaliczek na podstawie prognozowanych rocznych kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości
 • wystawianie faktur zaliczkowych bądź wg rzeczywistych kosztów danego miesiąca
 • bieżące analizowanie stanu należności i zobowiązań
 • prowadzenie dokumentacji nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego
 • natychmiastowe reagowanie na zgłaszane awarie
 • negocjowanie i zawieranie umów z dostawcami mediów i usług oraz ubezpieczycielami
 • kontrola pracy sprzątaczek, dozorców, konserwatorów i ochrony
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości wraz ze sprawozdawczością
 • terminowe składanie wymaganych prawem sprawozdań i rozliczanie ewentualnych podatków
 • zlecanie i dbanie o systematyczne i właściwe wykonywanie kontroli i przeglądów okresowych: kominiarskich, przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków, przeglądów przeciwpożarowych, pomiarów instalacji elektrycznych
 • przygotowywanie i kontrola robót remontowych
 • poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów z nieruchomości
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności zarządcy i rocznych sprawozdań finansowych
Nasze wynagrodzenie jest uzależnione od zakresu wykonywanych czynności, wielkości obiektu i ilości właścicieli.

Posiadamy wymagane prawem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy.

Postępujemy zgodnie z kodeksem etyki i standardami zawodowymi oraz jesteśmy zrzeszeni w Zachodnim Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości, które jest członkiem Polska Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości.

Zlecając zarządzanie Państwa nieruchomością naszej firmie zaoszczędzą Państwo na wydatkach i uzyskają pełną satysfakcję ze swej własności.


Z poważaniem

Zenon Miech
zarządca nieruchomości
licencja nr 10098
Jarosław Miech
zarządca nieruchomości
licencja nr 12326


© 2001-2024 miech.euCentrum Obsługi Nieruchomości Jarosław Zenon Miech - Zielona Góra, Chopina 21tel./faks: +48 (68) 325 56 85