Wspólnoty Mieszkaniowe
Wspólnoty Mieszkaniowe
O nas
O nas
Kontakt
Kontakt
Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do działalności audytora energetycznego - Jarosław Miech
Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych


Szanowni Państwo


Opracowujemy audyty energetyczne wszelkiego typu budynków budynków dla różnych podmiotów na potrzeby przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Wykonujemy audyty energetyczne: domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przedszkoli, szkół i budynków użyteczności publicznej dla osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz urzędów miast i gmin.

Nasze audyty energetyczne spełniają wymogi: Audyt energetyczny jest niezbędny:
  • dla właścicieli budynków jako podstawa do podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji
  • bankowi kredytującemu jako dowód, że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie, a więc nie budzi obaw co do spłaty kredytu
  • Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej
  • Wojewódzkiemu lub Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu przyznania dotacji


Z poważaniem

Jarosław Miech Zenon Miech


Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do działalności audytora energetycznego - Zenon Miech
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu Nowe audyty energetyczne i remontowe - Zenon Miech
© 2001-2024 miech.euCentrum Obsługi Nieruchomości Jarosław Zenon Miech - Zielona Góra, Chopina 21tel./faks: +48 (68) 325 56 85