Wspólnoty Mieszkaniowe
Wspólnoty Mieszkaniowe
O nas
O nas
Kontakt
Kontakt
Jarosław Miech Świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu uprawniającego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego, oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - uprawnienia nr MI/ŚE/351/2009 - Jarosław Miech Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do działalności audytora energetycznego - Jarosław Miech
Jarosław Miech


Właściciel firmy, ukończył informatykę na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Ceryfikator energetyczny - uprawniony do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej - uprawnienia nr MI/ŚE/351/2009.

Audytor energetyczny - ukończył kurs przygotowujący do działalności audytora energetycznego nr 92/06 zorganizowany przez Fundację Poszanowania Energii, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Zarządca nieruchomości - licencja nr 12326, członek Zachodniego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Zielonej Górze zrzeszonego w Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencja nr 8462, członek Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości zrzeszonego w Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Doradca Rynku Nieruchomości PTEiDRN - Doradca Rynku Nieruchomości Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, zapisany w Rejestrze Doradców PTEiDRN pod numerem 230.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości.


tel. kom.: +48 691 053 072
e-mail: jmiech@miech.eu
Członek Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości Zrzeszony w Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości
Doradca Rynku Nieruchomości Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, zapisany w Rejestrze Doradców PTEiDRN pod numerem 230 - Jarosław Miech
Świadectwo nadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości nr 12326 - Jarosław Miech Świadectwo nadania licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8462 - Jarosław Miech Świadetwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości - Jarosław Miech

Zenon Miech Świadetwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nr 4423 - Zenon Miech Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do działalności audytora energetycznego - Zenon Miech
Zenon Miech


Ukończył budownictwo na Politechnice Poznańskiej.

Rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia nr 4423, członek Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami - licencja nr 3893, członek Lubuskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Zielonej Górze zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Zarządca nieruchomości - licencja nr 10098, członek Zachodniego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Zielonej Górze zrzeszonego w Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości.

Doradca Rynku Nieruchomości PTEiDRN - Doradca Rynku Nieruchomości Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, zapisany w Rejestrze Doradców PTEiDRN pod numerem 229.

Audytor energetyczny - ukończył kurs przygotowujący do działalności audytora energetycznego nr 92/06 zorganizowany przez Fundację Poszanowania Energii, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.


tel. kom.: +48 601 179 872
e-mail: zmiech@miech.eu
Członek Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze Zrzeszony w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
Członek Lubuskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Zielonej Górze Zrzeszony w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Doradca Rynku Nieruchomości Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, zapisany w Rejestrze Doradców PTEiDRN pod numerem 229 - Zenon Miech
Certyfikat Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości - Zenon Miech Świadectwo nadania licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 3983 - Zenon Miech Świadectwo nadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości nr 10098 - Zenon Miech
Siedziba i biuro

Nasze biuro znajduje się na drugim piętrze w budynku przy ulicy Fryderyka Chopina 21 w Zielonej Górze.


© 2001-2024 miech.euCentrum Obsługi Nieruchomości Jarosław Zenon Miech - Zielona Góra, Chopina 21tel./faks: +48 (68) 325 56 85