Domy na sprzedaż
Domy
Mieszkania na sprzedaż
Mieszkania
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż
Komercyjne
O nas
O nas
Kontakt
Kontakt
Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pt. 'Organizacja i prowadzenie praktyki zawodowej w zakresie pośrednicwa w obrocie nieruchomościami' - Zenon Miech
Świadectwo nadania licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 3893 - Zenon Miech


Szanowni Państwo


Centrum Obsługi Nieruchomości Jarosław Zenon Miech proponuje osobom zainteresowanym otrzymaniem licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami odbycie wymaganej praktyki w naszej firmie. Jesteśmy wpisani na listę firm uprawnionych do prowadzenia praktyk zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami prowadzoną przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Pośrednik prowadzący praktykę przeszedł odpowiednie szkolenie, co potwierdza Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu pt. 'Organizacja i prowadzenie praktyki zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami'.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. z 2008 r. Nr 31, poz. 189, z późn. zm.) praktyka zawodowa dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami nie może trwać krócej niż sześć miesięcy.

Proponowany przez nas program praktyki obejmuje 210 godzin zajęć prowadzonych w formie warsztatów w ramach dwu lub trzydniowych zjazdów organizowanych dwa razy w miesiącu. W trakcie praktyki kandydat na pośrednika w obrocie nieruchomościami wykonuje samodzielnie opis transakcji.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki w naszej firmie prosimy o złożenie:


Program praktyk zawodowych dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami


Lp.TematPraca pod kontrolą prowadzącego [liczba godzin]
1.Organizacja i metody pracy biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami16
2.Zapoznanie się w porządku chronologicznym z czynnościami przy realizacji różnorodnych transakcji, włącznie z rodzajami dokumentów jakie powinien zgromadzić pośrednik w poszczególnych przypadkach: sprzedaży, najmu, dzierżawy, zamiany54
3.Badanie lokalnego rynku nieruchomości w celu ustalenia poziomu cen i czynszów przy wykorzystaniu dostępnych źródeł informacji z uwzględnieniem warunków zewnętrznych24
4.Gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji umów pośrednictwa. Pozyskiwanie niezbędnych informacji o nieruchomościach z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz planów zagospodarowania przestrzennego20
5.Badanie wybranych nieruchomości16
6.Oględziny nieruchomości w terenie8
7.Przygotowanie ofert do prezentacji i dokonanie tych prezentacji przed osobą prowadzącą praktykę16
8.Praktyczne aspekty współpracy z instytucjami kredytującymi16
9.Praca końcowa obejmująca przygotowanie opisu transakcji40
Z poważaniem

Zenon Miech
pośrednik w obrocie nieruchomościami
licencja nr 3893


© 2001-2018 miech.euCentrum Obsługi Nieruchomości Jarosław Zenon Miech - Zielona Góra, Chopina 21tel./faks: +48 (68) 325 56 85